Výsledky přijímacího řízení do MŠ na školní rok 2015/2016

22.05.2015 13:21

Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod, 552 01 Dolany 84

   

 

Oznámení o výsledcích přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od 1. září školního roku 2015/2016

 

 

Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Dolany, rozhodla v souladu s § 165 odst. 2), písm. b) a § 183 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

 

registrační číslo           výsledek řízení

 

1/2015                        přijímá se

2/2015                        přerušeno

3/2015                        přijímá se

4/2015                        přijímá se

5/2015                        přijímá se

6/2015                        přijímá se

7/2015                        přijímá se

8/2015                        přijímá se

 

 

Vyvěšením se pokládají kladná rozhodnutí za doručená.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude v listinné podobě vydáváno zákonným zástupcům oproti podpisu,  pokud je bude rodič vyžadovat.

 

 

 

 

 


                                                                                       Mgr. Marie Matějková

                                                                                                          řed.školy

V Dolanech 22.5.2015

 

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode