Plány akcí

 
Plán akcí na rok 2017/2018
 
Září

     13.9.             Rodičovská schůzka v budově MŠ v 15.15 hodin

           26.9.             Školička pro předškoláky

         

       12.9.           Rodičovská schůzka 16 hod.
 
            18.9.           Dopravní hřiště - 4.a 5. roč.    
 
Říjen
 
MŠ       4.10.        Hudební pořad v MŠ "O ptačím sněmu", od 10.30h
 
             24.10.       Školička pro předškoláky v ZŠ
 
            31.10.          Pohádkové putování po zemích EU v MŠ, od 9.45h
 
            
 
        5. a 6.10.    Sběr papíru
 
             16.10.        Kybersvět - beseda s rodiči - 16 hod.
 
            26. - 27.10.   Podzimní prázdniny 
        
            30.10.            Dýňový den 
 
            31.10.           Pohádkové putování po zemích EU
 
Listopad
 
        1.11.       Strašidelný rej v MŠ
 
            23.11.        Adventní tvoření s rodiči, od 14.30h
 
            28.11.        Školička pro předškoláky v ZŠ
 
            30.11.       Divadelní představení v Jaroměři "Hlídali jsme Ježíška", od 8.30h

      
          7. 11.          Kurz bruslení - II. tř
 
               10.11.         Kurz bruslení - I. tř
 
               15.11.         Vánoční tvoření - 17 hod
 
               21.11.         Rodičovská schůzka
 
               28.11.         Kurz bruslení - II. tř
 
            
            
Prosinec
 
         1.12              Keramika BAJO, od 9h, hrazeno z fondu  
 
             12.12.           Školička pro předškoláky v ZŠ
         
             14.12.            Vánoční besídka pro rodiče v sokolovně, společně se ZŠ, od 16 hod

             19.12.            Štědrý den v MŠ, vánoční nadílka
 
 
        1.12               Kurz bruslení - I. tř
 
            12. 12.              Kurz bruslení - II. tř
 
            14.12.              Vánoční besídka -  Kulturní dům -  16 hod.
 
            15.12.              Kurz bruslení - I. tř
 
            22.12.              Štědrý den ve škole
 
            23.12. - 2.1.     Vánoční prázdniny
 
Leden
 
       16 .1.           Školička pro předškoláky v ZŠ
 
              19.1.           Divadelní představení v MŠ
               

               26.1.              Princezna z moře - divadlo Jaroměř - předškoláci - zrušeno pořadatelem

 
             
 
               
 

           9.1.               Kurz bruslení - II. tř

                9.1.                Drogy - beseda pro rodiče - 16 hod

                12.1.              Kurz bruslení - I. tř.   

                22. - 26.1.      Rodičovské schůzky - konzultační týden  

 
                 23.1.              Kurz bruslení - II. tř
 
                 26.1.              Kurz bruslení - I. tř
 
                                  
  
 
Únor
 
 
 
           13.2.        1.lekce canisterapie
 
                 16.2.         Keramika BAJO
 
                 20.2.        Školička pro předškoláky v ZŠ
 
                 22.2.         Maškarní karneval v MŠ
 
           
                     
 
         2.2.          Pololetní prázdniny 
 

               15.2.        Den Evropy - 9, 30 - vzdělávací program - 4. a 5. ročník

 
                22.2.        Karneval  - sokolovna - 10 - 12 hod
 
                23.2.        Keramika Bájo
 
              
               26. - 4.3.  Jarní prázdniny  
 
 
Březen
 
         6.3.      2.lekce canisterapie
 
                8.3.      Hudební pořad v MŠ "Muzikantský rok", od 8.45h
 
               13.3.     3.lekce canisterapie
 
               20.3.      Školička pro předškoláky v ZŠ
 
               21.3.      Jarní tvoření s rodiči, od 14.30h 
            
             
 
           
              
 
         
 
                8.3.      Hudební pořad v MŠ "Muzikantský rok", od 8.45h 1. - 3. ročník
 
                16.3.        keramika s Bájem
 
                20.3.        Jarní tvoření pro rodiče a veřejnost
 
                23.3.       Noc s Andersenem
 
                29. - 30.  velikonoční prázdniny
 
 
Duben
 
 
             3.4.      2.lekce canisterapie v MŠ
 
                  10.4.      3.lekce canisterapie
 
                  10.4.      Školička pro předškoláky v ZŠ
                                                                         
                  17.4.      Předškoláci - plavecký výcvik v Náchodě
 
                  19.4.      Exkurze do Železničního muzea v Jaroměři, od 9h do 11.25h
 
                  24.4.      Předškoláci- plavecký výcvik
 
                 
 
          
                 3.4.        Beseda pro rodiče - Prepuberta a puberte - 16 hod
 
                 6.4.        Beseda   1. - 3. ročník - vztahy mezi dětmi
 
                                            4. - 5. ročník - kouření a jeho nebezpečí
 
                17.4.       Plavecký výcvik
 
                22.4.        Den Země
 
               24.4.         Rodičovská schůzka
               
               24.4.        Plavecký výcvik
 
Květen
 
           3 .5.           Besídka pro maminky v MŠ, od 15.15 h

                15.5.           Předškoláci - plavecký výcvik
                
                 22.5.           Předškoláci - plavecký výcvik   
 
                 23.5.           Školička pro předškoláky v ZŠ            
 
                 24.5.          Divadlo KOZLÍK "O neposlušných kůzlátkách", od 10.30h
 
                 24.-25.5.    Sběr papíru v MŠ
              
                 29.5.          Předškoláci - plavecký výcvik
 
                 31.5.          Celodenní výlet do Hradeckých lesů - obora s daňky, muflony a divočáky a Pohádková stezka

       
 
                
             
 
 
                     
 
                15.5.           Plavecký výcvik              

                22.5.           Plavecký výcvik
 
                    22.5.            Besídka ke Dni matek
 
                29.5.           Plavecký výcvik
 
                29. 5.         Beseda pro rodiče - Šikana - 16 hod

       
 
 
 
Červen
 
 
 
           5.6.            Předškoláci - plavecký výcvik
 
                 6.6.             Školička pro předškoláky v ZŠ
 
                 8.6.             Fotografování dětí

                12.6.            Předškoláci - plavecký výcvik
 
                19.6.           Předškoláci - plavecký výcvik
 
                 26.6.           Předškoláci - plavecký výcvik
 
                27.6.           Rozloučení s předškoláky
 
                27.6.           Předškoláci - plavecký výcvik

                
 
                
 
 
          5.6.             Plavecký výcvik
 
                6.6.            Rodičovská schůzka budoucích prvňáčků - 15 hod.
 
                8.6.             Fotografování

                12.6.            Plavecký výcvik
 
                14.6. - 15.6.       Sběr papíru  
 
                18.6.            Dopravní hřiště Náchod

                19.6.            Plavecký výcvik
 
                20.6.            Olympiáda málotřídních škol
 
                22.6.            Olympiáda v Náchodě
 
                26.6.           Zakončení školního roku pro rodiče a žáky, rozloučení s páťáky

                26.6.            Plavecký výcvik
 
               27.6.            Plavecký výcvik
 
               29.6.            Předávání vysvědčení
 
 
             
                
               
 
                8.3.      Hudební pořad v MŠ "Muzikantský rok", od 8.45h

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode