Plány akcí

 
Plán akcí na rok 2019/2020
 
Září

                11.9.   Rodičovská schůzka v budově MŠ v 15.15 hodin

                      

                      24.9.   Školička pro předškoláky v ZŠ

 

                      26.9.   Divadelní představení v Jaroměři, pouze předškoláci

         

                6.9.    Dravci a sovy - vzdělávací program    
 
                    10 .9. - Rodičovská schůzka 16 hod.
 
                     26.9.    Divadelní představení Jaroměř
 
                     30.9.    Dopravní bhřiště Náchod - 3.,4. a 5. ročník
 
                       
 
                         
 
             
 
Říjen
 

MŠ               8.10.    Hudební pořad v MŠ "Já jsem muzikant",hrazeno z fondu

 

                     16.10.   Kurz bruslení

    
                         22.10.   Školička pro předškoláky v ZŠ 
 
                        23.10.    Kurz bruslení
               
 
          
 
            
 
           3. - 4. 10. - Sběr papíru
 
                11.10. Kurz bruslení - II.
 
                18.10. Kurz bruslení - I.
 
                 25.10. Kurz bruslení - II.
                
                 29. - 30.10. -  Podzimní prázdniny 
        
            
 
           
 
Listopad
 
               6.11.   Kurz bruslení
 
                    13.11.  Kurz bruslení
 
                    15.11.  Keramika BAJO, od 9h, 50Kč, hrazeno z fondu
 
                    20.11.  Kurz bruslení
 
                   26.11.   Školička pro předškoláky v ZŠ
  
                   28.11.   Adventní tvoření s rodiči, od 14.30h    
 
         

      
              1.11.    Kurz bruslení - I. 
 
                    8.11.   Kurz bruslení - II. tř
 
                    13.11. Rodičovská schůzka
 
                    15 .11.    Kurz bruslení - I. tř
 
                    22.11. Kurz bruslení - II.
 
                    27.11. - Vánoční tvoření - 17 hod
 
                    29.11.    Kurz bruslení - II. tř
 
                     
 
                    
 
            
            
Prosinec
 
       
                 5.12.      Čerti v MŠ
         
                10.12.      Vánoční besídka pro rodiče v Kulturním domě, společně se ZŠ, od 16 hod
 
                11.12.     Divadelní představení v Jaroměři "Vánoční pohádka", hrazeno z fondu
 
                17.12.      Školička pro předškoláky v ZŠ
 
                18.12.      Štědrý den v MŠ, vánoční nadílka
 
 
           5.12.       Čertovský den
 
                6.12.        Kurz bruslení - II. tř
 
                10.12.      Vánoční besídka -  Kulturní dům -  16 hod.
 
                11.12.     Vánoční pohádka - divadlo Jaroměř
 
                 13.12.     Kurz bruslení - I. tř
 
                  20.12.    Štědrý den ve škole
 
                23.12. - 3.1.   Vánoční prázdniny
 
Leden
 
          10.1.    Divadlo v MŠ, hrazeno z fondu
 
                 16.1.   Malá technická univerzita v MŠ, Stavitel města, hrazeno, od 8.30h
 
                28.1.    Školička pro předškoláky v ZŠ

           

 
             
 
               
 

         6. - 10.1.    Lyžařský kurz    

               20. - 24.1.  Rodičovské schůzky - konzultační týden  

 
               31.1.        Pololetní prázdniny                  
  
 
Únor
 
 
            4.2.   Divadelní představení v Jaroměři, hrazeno z fondu
 
                 14.2.   Malá technická univerzita v MŠ,Stavitel mostu, hrazeno, od 8.30h
 
                 25.2.   Školička pro předškoláky v ZŠ
 
                 27.2.    Pohádkový karneval v MŠ
 
                 28.2.    Projektový den  "Včely"
              
 
                       
                     
 
               
 
                    4.2.      Šachový turnaj
 
                    28.2.    Projektový den "Včely"        
                  
                         
                 
 
 
Březen
 
              17.3.   Projektový den Lidová řemesla - výroba mýdla, bude náhradní termín
 
 
                     26.3.  Kouzelník "RENO" v MŠ, hrazeno z fondu, od8.45h, bude náhradní termín
 
           
              
 
         
 
                6.3.    Karneval - 10 - 12 - Sokolovna
                
                9.3. - 15.3.  jarní prázdniny
 
                           Projektový den - smalt - stanoven náhradní termín
 
                          Zdravé zoubky - bude náhradní termín
 
                         Noc s Andersenem - bude náhradní termín pravděpodobně v květnu
 
              
 
Duben
 
 
             
            
 
          
                          
                  6. 4 - 16.4.         Zápis do 1. ročníku
 
                  
 
                 
               
                Květen
 
           25.5.   Zahájení provozu MŠ
             
 
                     
 
                  19.5.    Rodičovská schůzka - 16 hod ZŠ 
 
                  25.5.    Obnovení výuky
 
        
                

       
Červen
 
 
 
          

                
 
                
 
 
            
 
 
             
                
               
 
                8.3.      Hudební pořad v MŠ "Muzikantský rok", od 8.45h

© 2012 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode