Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod

Dolany 84
telefon : 734 620 990
dolany.skola@gmail.com

Finanční gramotnost

10.12.2019 14:54

Dalším projektovým dnem k programu Šablony II byla finanční gramotnost.  Během projektového dne byli žáci rozděleni do skupin a každá skupina vytvářela fiktivní rozpočet pro rodinu. Mohli si zvolit počet členů domácnosti a s přidělenými finančními prostředky měli za úkol zajistit bydlení, dopravní prostředek, sestavit týdenní jídelníček a nakoupit spotřební zboží. Vše měli realizovat tak, aby nepřekročili přidělené finanční prostředky. Za splněné úkoly a prémiové body byla družstva odměněna imaginárními penězi, za které si mohla nakoupit skutečné drobné odměny.

Projekt byl velmi zajímavý a získané dovednosti se žákům zajisté budou hodit.

 

                                                                                                                                                                Mat