Školní jídelna

 

Naše stravovací zařízení zabezpečuje školní stravování pro žáky mateřské školy a základní školy v Dolanech. Dále pak v rámci doplňkové činnosti a za účelem plného využití kapacity stravování cizích strávníků . Kapacita stravovacího zařízení je 90 obědů denně.

 

Výdej jídel:

přesnídávka :      8.30 hod. –9.00 hod. (ranní)

svačina:              14.00 hod. – 14.30 hod. (odpolední)

obědy:                11.00 hod. – 11.20 hod. výdej obědů pro cizí strávníky do jídlonosičů přes vozík u dveří

                          11.20 hod. – 11.50 hod. výdej pro děti v MŠ

                          11.45 hod. – 13.00 hod. výdej obědů pro žáky a zaměstnance ZŠ

Rozsah stravování dětí v mateřské škole stanoví ředitelka školy při přijetí dítěte do mateřské školy. Stanoví ho tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla v MŠ stravovalo vždy. Stravování dětí v základní škole dohodne na začátku školního roku vedoucí stravování se zákonnými zástupci dětí písemně na přihláškách ke stravování.

Stejným způsobem dohodne stravování cizích strávníků. Cizí strávníci jsou při přihlašování  k odběru jídel z MŠ upozorněni ved. stravování na povinnost dodržovat výdejní dobu  a odnášet jídla pouze v jídlonosičích. Vydané jídlo je určené k okamžité spotřebě. Po uplynutí výdejní doby  nezodpovídá stravovací zařízení za dodržení stanovené teploty vydávaného jídla a za jeho kvalitu.

 

Ceny jídel:

 

 

    MŠ 3 – 6 let           42,- Kč    (celodenní strava)

    MŠ   nad 7 let        44,- Kč    (celodenní strava)

    ZŠ   7 – 10 let        27,- Kč

    ZŠ   11 – 14 let       29,-Kč

    Ostatní                  100,- Kč

    

Odhlašování a přihlašování ke stravování se provádí v budově MŠ vedoucí stravování ústně nebo telefonicky na tel. č. 491 542 317. Neodhlášený a neodebraný oběd  je strávníkovi účtován.

 Vnitřní řád ŠJ 1.1. 2024.docx

Alergeny v jídelníčku.pdf (2049262)