Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod

Dolany 84
telefon : 734 620 990
dolany.skola@gmail.com

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

GDPR - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
 
Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl jmenován :
 

Mgr. Karel Rejent

Kontaktní mail: rejent@ictplus.cz