Zápis do 1. třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 2024/2025

28.01.2024 18:41

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

19.01.2024 12:12
Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své...

Kritéria pro přijetí žáků do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024/2025

17.12.2023 20:20
Kriteria_přijetí_ZŠ.pdf (65585)