Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod

Dolany 84
telefon : 734 620 990
dolany.skola@gmail.com

        ROZVRH HODIN

den ročník 1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina
Pondělí 1. Čj Čj M Tv  
Pondělí 2. Čj Čj M Tv  
Úterý 1. Čj Pc M Čj Tv
Úterý 2. Čj Pc M Čj Tv
Středa 1. Čj Čj M Čj  
Středa 2. Čj Čj M Čj  
Čtvrtek 1. Čj Pr Vv M  
Čtvrtek 2. Čj Pr Vv M Čj
Pátek 1. Čj Pr Hv M  
Pátek 2. Čj Pr Hv M  

 

den ročník 1.hod. 2.hod. 3.hod. 4.hod. 5.hod. 6.hod. 7.hod.
Pondělí 3. Tv Čj M Čj      
Pondělí 4. Tv Čj M Čj Aj    
Pondělí 5. Tv Čj M Čj Aj    
Úterý 3. Pc Čj M Čj Aj    
Úterý 4. Pc Čj M Čj      
Úterý 5. Pc Čj M Čj      
Středa 3. Vv Aj Čj M Tv   Čj
Středa 4. Vv Vv Čj M Tv   Vla
Středa 5. Vv Vv Čj M Tv   Vla
Čtvrtek 3. Pr Čj M Čj     Aj
Čtvrtek 4. Pří Čj M Vla Aj    
Čtvrtek 5. Pří Čj M Vla Aj   Inf
Pátek 3. Pr Čj M Hv      
Pátek 4. Pří Čj M Hv Aj    
Pátek 5. Pří Čj M Hv Aj