Projekty

Název projektu dle MS2014+:1 Jasenná Šablony III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017883

Základní škola a Mateřská škola Jasenná, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu probíhá od 1. září 2018, ukončena bude 31. srpna 2020.

Více zde: https://www.zsjasenna.cz/news/zs-a-ms-jasenna-sablony-ii/

 

Základní škola a Mateřská škola Jasenná, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu probíhá od 1. září 2020, ukončena bude 30. června 2021.

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon).

Dotace budou čerpány na školního asistenta v mateřské a základní škole v rámci podpory inkluzivního vzdělávání dětí a žáků a na projektové dny, určené k získávání dalších vědomostí a znalostí, pro děti a žáky obou škol.Více zde: https://www.zsjasenna.cz/news/zs-a-ms-jasenna-sablony-iii/

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

Název projektu dle MS2014+:1 Jasenná Šablony III

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017883

Základní škola a Mateřská škola Jasenná, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu probíhá od 1. září 2018, ukončena bude 31. srpna 2020.

Více zde: https://www.zsjasenna.cz/news/zs-a-ms-jasenna-sablony-ii/

 

Základní škola a Mateřská škola Jasenná, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu probíhá od 1. září 2020, ukončena bude 30. června 2021.

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon).

Dotace budou čerpány na školního asistenta v mateřské a základní škole v rámci podpory inkluzivního vzdělávání dětí a žáků a na projektové dny, určené k získávání dalších vědomostí a znalostí, pro děti a žáky obou škol.Více zde: https://www.zsjasenna.cz/news/zs-a-ms-jasenna-sablony-iii/

 

 

 

Název projektu dle MS2014+:Šablony III Dolany

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022853

Základní škola a Mateřská škola Dolany, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu probíhá od 1. ledna 2021, ukončena bude 30. června 2022.

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon).

Dotace budou čerpány v rámci podpory inkluzivního vzdělávání dětí a žáků  na projektové dny, určené k získávání dalších vědomostí a znalostí, pro děti a žáky obou škol.