Projekty

Šablony OPJAK

29.11.2023 18:51
ZŠ a MŠ Dolany Šablony OPJAK byl spolufinancován Evropskou unií. Cíl projektu podpořit různé formy inovativního vzdělávání jak v mateřské, tak v základní škole, podpořit další vzdělávání pedagogů školy a komunitní setkávání s rodiči. Registrační číslo projektu:...

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

29.11.2023 18:50
DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na...