Návrat do školy

08.04.2021 18:13

Od 12.4.2021 se vrací do MŠ pouze předškolní děti, pro ostatní  je mateřská škola dále až do odvolání uzavřená.

Děti se budou pravidelně 2x týdně testovat neinvazivními testy. Roušky nejsou pro děti povinné.

Od 12.4.2021 se vraci do školy všichni žáci. Také oni budou se budou 2x týdně samotestovat. Vstup do budovy bude umožněn pouze s chirurgickou rouškou. I nadále platí zákaz zpěvu a tělesná výchova bude realizována formou vycházek. Pobyt ve ŠD bude opět ve dvou homodenních skupinách. 

 

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek pomocí testů SARS-CoV-2 (BEIJING LEPU). U dětí v MŠ a žáků 1. - 3. ročníku ZŠ může být při samotestování přítomen zákonný zástupce.

Odkazy na další informace naleznete na stránkách MŠMT :

koronavirus.edu.cz/files/msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-k-rozeslani.pdf

testovani.edu.cz/files/msmt-manual-testovani-06-04-2021.pdf

testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

 

                                                                       Mgr. Matějková

 

Zpět