Otevření MŠ

05.05.2020 16:30

Mateřská škola zahájí provoz v pondělí 25.5. 2020.  Provoz v MŠ bude probíhat stejně jako před její uzavřením. Počet dětí není nijak omezen. Děti budou v prostorách MŠ i zahrady bez ochranných roušek, rodiče se mohou pohybovat v prostorách MŠ jen na nezbytně nutnou dobu a s ochrannou rouškou. V MŠ se bude dodržovat zvýšená hygiena, pravidelně budou prostory školky dezinfikovány. Před nástupem do MŠ musí zákonný zástupce dítěte odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory.

Pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění, nebude do MŠ vpuštěno nebo budou zákonní zástupci vyzváni, aby si dítě okamžitě vyzvedli.

 

 

 

Provoz MŠ- metodika MŠMT.pdf (1123527)

Čestné prohlášení .pdf (275206)

 

                                                                                    Mgr. Marie Matějková - ředitelka školy

Zpět