Otevření ZŠ

05.05.2020 16:46

Zahájení provozu ZŠ bude v pondělí 25.5.2020

 

Informace pro rodiče:

Výuka v období 25.5. až 30.6. je nepovinná.

1. Žáci se vzdělávají ve 2 skupinách - 1. skupina 1.a 2. ročník, 2. skupina - 3., 4. a 5. ročník - v těchto skupinách budou po celý den i v době školního stravování

2. V dopolední části bude probíhat výuka dle ŠVP, v odpoledních hodinách bude činnost dle ŠVP ŠD

3. V průběhu vzdělávání ve třídě nemusí žáci nosit roušky, v ostatních prostorách školy a ŠJ se budou pohybovat v rouškách

4. Rodiče zajistí svému dítěti 2 roušky na každý den a sáček na jejich uložení

5. Školní stravování bude zajištěno - 1. skupina se bude stravovat od 12 hod., 2. skupina od 12,30 hod.

6. Vstup do budovy ZŠ bude umožněn pouze žákům a pracovníkům školy, zákonní zástupci či jiný doprovod nebudou do školy vstupovat, budou na své dítě čekat s ochrannou rouškou před budovou ZŠ

7. Provoz školy bude od 7,20 do 15,15 - provoz ranní družiny nebude zajištěn

8. Při vzdělávání i zájmových aktivitách budou zajištěna hygienická a epidemiologická opaření ( dezinfekce, větrání, rozestupy žáků apod.)

9. Pokud bude žák jevit známky nemoci, nebude do budovy ZŠ vpuštěn nebo budou kontaktováni zákonní zástupci, aby si žáka neprodleně ze školy vyzvedli.

10. Před nástupem do školy 25.5. žáci odevzdají žáci podepsané  čestné prohlášení o neexistenci příznaků  virového onemocnění a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory.

11. V úterý 19.5. se od 16 hod bude konat rodičovská schůzka, kde budou rodiče s provozem školy seznámeni podrobněji.

 

Provoz ZŠ - metodika MŠMT..pdf (1045505)

Čestné prohlášení .pdf (275206)

                                                                                                       Mgr. Marie Matějková - ředitelka školy

 

 

 

Zpět