Šablony II

01.10.2019 09:54

V letošním školním roce se škola i školka opět zapojila do projektu Šablony. Díky tomuto projektu se děti i žáci dozví spostu nových věcí, ale také získají finanční prostředky na nákup vybavení a pomůcek. Jako první jsme zakoupili do tříd a ŠD malé notebooky, které budeme využívat ve výuce i v kroužcích a aktivitách ve ŠD. Paní učitelky se z prostředků projektu budou dále sebevzdělávat ať již v cizím jazyce, matematice, českém jazyce či v práci s integrovanými žáky. V MŠ máme pro děti připraven projekt zaměřený na technické vzdělávání, kde se děti seznámí s polytechnickou stavebnicí a jejími možnostmi využití. Z finančních prostředků Šablon je také hrazen školní asistent v MŠ. V obou zařízeních nás čekají projektové dny ve škole i mimo ni. Máme  naplánovaná také komunitní setkáni s rodiči a dalšími zájemci. V základní škole je z prostředků projektu hrazen kroužek deskových her, který je zaměřený na rozvoj logiky a matematických schopností. Snad se nám vše podaří realizovat tak, jak bychom si přáli.

 

                                                                                                                                                    Mat

Zpět