VELIKONOČNÍ STEZKA

28.03.2024 19:10

Proč vlastně máme velikonoční prázdniny a jaký význam mají dny, které svátečnímu pondělí předcházejí? Co je to pučálka, kde se vzala tradice kraslic a k čemu je vlastně pomlázka?

Na podobné otázky jsme s dětmi hledali odpovědi při velikonoční stezce, která čítá 20 krátkých zastávek s informacemi o svátcích jara, jejich tradicemi a zvyklostmi.

Můžete se také připojit a během svěží vycházky si projít a zopakovat lidové tradice. Stezka začíná od školy, přes náves a končí u brány mateřské školky.

Zpět