Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání

20.05.2019 11:20

Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod

   

 

Oznámení o výsledcích přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání od 1. září školního roku 2019/2020

 

 

Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Dolany, rozhodla v souladu s § 165 odst. 2), písm. b) a § 183 odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

 

 

registrační číslo           výsledek řízení

 

1/2019                      přijímá se

2/2019                      přijímá se

3/2019                      přijímá se

4/2019                      přijímá se

5/2019                      přijímá se

6/2019                      přijímá se

 

 

 

 

 

Vyvěšením se pokládají kladná rozhodnutí za doručená.

Rozhodnutí o přijetí dítěte bude v listinné podobě vydáváno zákonným zástupcům oproti podpisu,  pokud je bude rodič vyžadovat.

V případě nepřijetí dítěte k  předškolnímu vzdělávání do mateřské školy bude toto rozhodnutí doručeno osobně /do vlastních rukou zákonného zástupce.

 

 

 

 

 


                                                                                              Mgr. Marie Matějková

                                                                                                          řed.školy

V Dolanech 20.5.2019

 

 

Zpět