Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod

Dolany 84
telefon : 734 620 990
dolany.skola@gmail.com

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

24.04.2023 01:09
Oznámení o výsledcích přijímacího řízení k základnímu vzdělávání
od školního roku 2023/2024