Zápis do MŠ

12.04.2022 16:40

Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod

 

Zápis do MŠ

 

se koná v budově MŠ

 

11. května  2022

                                                                                              od 13,30  do 16 hod.

 

Kriteria pro přijetí do MŠ :

 

  • Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 (do 31.8.2022) dosáhnou nejméně třetího roku věku, s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy (Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Sebuč, Krabčice) podle věku od nejstaršího po nejmladší.
  • Děti s trvalým pobytem v obci (Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice, Sebuč) podle věku od nejstarších po nejmladší.
  • Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně pátého roku věku - s trvalým pobytem mimo školský obvod mateřské školy podle věku od nejstaršího po nejmladší.

 

S sebou : občanský průkaz a rodný list dítěte

 

 

K zápisu do MŠ nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 22. června 2022

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Mgr. Marie Matějková

                                                                                                                                                          ředitelka školy

 

 

V Dolanech 11.4. 2022

 

Zpět