Základní škola a Mateřská škola, Dolany, okres Náchod

Dolany 84
telefon : 734 620 990
dolany.skola@gmail.com

Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ

13.04.2021 18:18

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

1. Zápis bude probíhat od 3. do 14. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.

2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude podávána  následujícími způsoby:

  • - do datové schránky školy,
  • - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail),
  • - poštou,
  • - osobním doručením do budovy ZŠ ve dnech 6.5. a 7.5.2021 v době od 7 do 15 hod.

3.  Po doručení žádosti zašle škola zákonnému zástupci na e-mailovou adresu (telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.

4. Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.

5. Žádost je možné stáhnout z webových stránek školy. Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji po dohodě s ředitelkou (tel.č.734620990) vyzvednout do 30.4.2021 v budově ZŠ 

6. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce nechá potvrdit přihlášku do MŠ u dětského lékaře svého dítěte.

   

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat.

Kritéria pro přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021.docx (15706)

Žádost - přijetí do MŠ _2021.doc (30720)
 

 

 

Do obálky s označením Zápis MŠ vložte vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do MŠ

                                                              

 

                                                                                  Mgr. Marie Matějková - ředitelka školy