ZDRAVOVĚDA - SETKÁNÍ MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL

08.10.2023 18:23

První pomoc a zdravotní prevence.

Záchrana života = pomoc druhému. O tom jsme se mohli společně přesvědčit v pátek 22. září.

Tento den se uskutečnilo dlouho plánované setkání okolních malotřídních škol – v zastoupení ZŠ Dolany, ZŠ Rychnovek, ZŠ Velichovky a ZŠ Velký Třebešov. Téma, které nás přivedlo na fotbalové hřiště Dolan, bylo První pomoc a zdravotní prevence.

Pod záštitou zástupců Oblastního spolku Českého červeného kříže Náchod, JARO Záchranné stanice Jaroměř a Policie ČR Jaroměř jsme prožili dopoledne plné akce a dobrodružství, kdy jsme společně čelili různým nástrahám a situacím, ve kterých by se mohl ocitnout každý z nás.

Na několika tematických stanovištích se děti naučily, jak poskytovat první pomoc při různých zdravotních problémech, jak reagovat na nejčastější úrazy, jak zvládnout situace, při kterých je nutné rychle jednat. Zároveň si vyzkoušeli skutečné pomůcky pro poskytování první pomoci.

Díky skvělým figurantům Sofince, Péťovi a dalším dobrovolníkům, kteří celé dopoledne sehráli své role výtečně, jsme si lépe mohli představit, jak postupovat v situacích, jako je například pád z kola končící otevřenou zlomeninou, ošetření silných popálenin, tepenného krvácení či pomoc člověku s hypoglykemickým šokem.

Zpět