Září:

 • seznámení prvňáků s prostředím školní družiny
 • seznámení žáků s Řádem školní družiny
 • udržování pořádku v ŠD, úklid při odchodu domů
 • poučení žáků o bezpečnosti ve škole i mimo školu
 • poučení o bezpečnosti na přechodu pro chodce
 • orientace v okolí školy a obce
 • míčové, pohybové a postřehové hry na hřišti
 • podzimní výzdoba ŠD a školy
 • zážitky z prázdnin

Říjen:

 • „Draci nad vesnicí“ – společná akce
 • dlabání a vyřezávání dýní
 • venkovní dýňová výzdoba
 • pozorování přírody
 • práce s podzimními plody
 • 31.10. Halloween – podzimní tradice

Listopad:

 • 2.11. Dušičky
 • Lampionový průvod s rodiči
 • sběr přírodnin
 • pozorování podzimní přírody
 • 11.11. sv. Martin - pranostiky
 • změny přírody na podzim
 • míčové, pohybové a postřehové hry v tělocvičně
 • advent- tradice, tvoření

Prosinec:

 • vánoční výzdoba ŠD a školy
 • zpívání vánočních koled
 • vánoční tradice – sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie
 • příprava výzdoby na vánoční besídku
 • 22.12. „Štědrý den ve škole“

Leden:

 • vyprávění zážitků z prázdnin
 • pravidelné krmení ptáčků
 • zimní výzdoba ŠD a školy
 • poslech pohádek na CD
 • zimní sporty – sáňkování
 • Masopust

Únor:

 • experimenty s ledem
 • hledání prvních jarních rostlin v okolí školy
 • výroba valentýnských přáníček

Březen:

 • jarní výzdoba ŠD a školy
 • pozorování jarních květin, stromů a keřů v okolí školy a obce
 • 20.3. Den vody (projektový den i v ŠD)
 • práce na školním pozemku – příprava záhonků před školou
 • klíčení semínek – mini zahrádka
 • Noc s Andersenem (přespání ve škole)

 

 

Duben:

 • Morana - výroba a vynášení Morany
 • výroba velikonoční dekorace
 • 22.4. Den Země (sbírání odpadků v obci i okolí)
 • povídání o ochraně přírody a třídění odpadků
 • výroba dárků pro budoucí prvňáky
 • Čarodějnice – pranostiky, zvyky

Květen:

 • poznávání stromů a rostlin v okolí školy a obce
 • vycházky na dětské hřiště do sousední obce
 • výroba přáníček a dárečků pro maminky
 • míčové, pohybové a postřehové hry na hřišti

Červen:

 • Den dětí
 • opakování dopravních značek a pravidel provozu
 • vycházky na místní dětské hřiště
 • slavnostní zakončení pro rodiče s dětmi
 • procházka k řece